Equipaments

Seguretat Ciutadana

Aquest àmbit té a veure amb tot allò que fa referència a la Policia Municipal; tant al manteniment de la seguretat ciutadana i viària com la qualitat de vida. També hi trobareu el conjunt de serveis i activitats relacionatsNotícies