Impostos - ORGT

Gestió dels vostres impostos

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és qui gestiona la receptació d'impostos i tributs al municipi de Polinyà. Les consultes i tràmits relacionats amb els tributs municipals es poden realitzar a través de la seu electrònica de l'ORGT.

Per internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. A la seu electrònica de l'ORGT podreu realitzar qualsevol dels tràmits.

Presencialment o per telèfon

Si necessites fer algun d'aquests tràmits no caldrà demanar cita prèvia: 

  • Presentació de documentació al Registre.
  • Domiciliacions, per tal de gestionar el pagament dels tributs mitjançant un compte bancari.
  • Obtenció d’una copia del document necessari per poder pagar un tribut o una multa.
  • Obtenció del document acreditatiu de pagament.
  • Consultar el detall dels embargaments.

Per a la resta de tràmits és necessari demanar cita prèvia per ser atès presencialment. Es pot fer de dues maneres:

  • A la seu electrònica de l’ORGT: orgt.diba.cat
  • Per telèfon: 93 472 91 76

Adreça de l'oficina de Polinyà:

Edifici El Roure (c. Balmes, 10)
Telèfon: 93 472 91 76
orgt.polinya@diba.cat
Horari: matins de dilluns a divendres

Darrera actualització: 12.05.2022 | 12:09
Darrera actualització: 12.05.2022 | 12:09