Equipaments

Medi ambient

S'entén per medi ambient el conjunt de valors naturals, socials i culturals existents en un lloc i un moment determinat, i que influeixen en la vida dels homes i dones actuals i generacions venidores.  Des d’aquest departament es vigila i controla la preservació d’aquests valors, denunciant i/o evitant els abocaments incontrolats en els camins i boscos del municipi, deixalleria, regulant la recollida i el tractament dels residus urbans i proposant i elaborant normativa municipal reguladora de l’activitat industrial i dels residus i abocaments originats per aquestes.


 

 CONTACTE

 Ajuntament: Plaça de la Vila, 1
 De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16 a 19 h
 (els mesos de juliol i agost està tancat a la tarda)
 93 713 02 64
poma@ajpolinya.cat

Notícies