Equipaments

Gent Gran

La Regidoria de la Gent Gran té com a objectius afavorir la plena integració social de les persones grans, prevenir l'aïllament social, fomentar la relació i promoure la participació activa, per la qual cosa dinamitza diverses activitats per millorar el benestar personal i socila i la qualitat de vida de la gent gran. 

L'Ajuntament disposa d'un Casal de la Gent Gran, que és un espai ludic i de formació on la gent gran pot relacionar-se i fer intercanvi entre elles. Hi poden accedir les persones majors de 60 anys empadronades al municipi i els pensionistes de la Seguretat Social a partir de 52 anys i les seves parelles.

Notícies
 • Tania Bravo García
  Tania Bravo García 22-02-2023

  Primera Tinença d'Alcaldia. Portaveu del grup municipal PSC-CP

  Regidories:

  • Secretaria
  • Organització
  • Administració de Personal
  • Serveis Econòmics
  • Atenció Ciutadana
  • Desenvolupament Local
  • Polítiques d’Igualtat i LGTBI
  • Gent Gran

  Grup municipal: PSC-CP