Normativa d'urbanisme

Pla General d'Ordenació Urbana

Planejament Urbanístic de Polinyà

L'Ajuntament posa al vostre abast la informació sobre el Planejament Urbanístic de Polinyà.

Al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) trobareu els documents oficials del Pla General d'Ordenació Urbana, les seves modificacions i el planejament derivat.

També podeu consultar aquest document que es un text refós que serveix com a document de treball i conté totes les modificacions urbanístiques aprovades del PGOU. En qualsevol cas, tota la informació oficial es pot consultar al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC).

Consulta aquí el document amb les modificacions urbanístiques aprovades.

Darrera actualització: 20.03.2023 | 09:40
Darrera actualització: 20.03.2023 | 09:40