Alcalde

Javier Silva Pérez
Grup municipal: PSC-CP
Regidor de Serveis econòmics, Patrimoni i memòria històrica i Projectes europeus i Agenda 2030.

LLOC I DATA DE NAIXEMENT
Nascut a Ponferrada (Lleó) el 1986.

FORMACIÓ
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB, amb un curs d’intercanvi fet a Estocolm (Suècia).

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Consulteu el seu currículum vitae.

TRAJECTÒRIA POLÍTICA

  • Milita al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) des del 2010, on ha tingut diferents càrrecs orgànics.
  • Ha estat vinculat al món sindical com a representant al comitè d'empresa per part d'UGT.

ALTRES DADES D'INTERÈS
Soci de Creu Roja i Alianza por la Solidaridad. 

RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA
 Any 2023: 3.571,43 euros* (14 mensualitats)
Dedicació: 100%

*L'Alcalde, Sr. Javier Silva Pérez, va renunciar a la retribució amb efectes des del 22/07/2019, amb motiu d'haver estat nomenat Diputat de la Diputació de Barcelona en règim de dedicació exclusiva. D’acord amb l’article 5è de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, segons el qual un càrrec que desenvolupa dues activitats només pot percebre la retribució corresponent a una de les dues activitats.

CONTACTE

 @javisilvap

 @javisilvap

 @javispolinya

 

 

Darrera actualització: 07.11.2023 | 12:24
Darrera actualització: 07.11.2023 | 12:24