Alcalde

Javier Silva Pérez
PSC-CP

Regidor de Comunicació, Govern Obert i Transició Energètica.

Lloc i data de naixement:

Nascut a Ponferrada (Lleó) el 1986.

Formació:

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB, amb un curs d’intercanvi fet a Estocolm (Suècia).

Trajectòria professional:

Consulteu el seu currículum vitae.

Trajectòria política:

Milita al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i a la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) des del 2010, on ha tingut diferents càrrecs orgànics.

Ha estat vinculat al món sindical com a representant al comitè d'empresa per part d'UGT.

Altres:

Soci de Creu Roja i Alianza por la Solidaridad. 

Retribució bruta mensual: 3.214 euros (14 mensualitats) (*)

(*) L’Alcalde, Sr. Javier Silva Pérez, va renunciar a la retribució bruta mensual de 3.214 euros i de les dietes per assistències, així com la seva baixa al règim general de la Seguretat Social per part d’aquest Ajuntament amb efectes des del dia 22 de juliol de 2019, amb motiu d’haver estat nomenat diputat de la Diputació de Barcelona en règim de dedicació exclusiva.

Dades de contacte:

Adreça electrònica: alcaldia@ajpolinya.cat

Xarxes socials:

 

 @javisilvap

 @javisilvap

 @javispolinya

 

Darrera actualització: 14.11.2022 | 17:18
Darrera actualització: 14.11.2022 | 17:18