Equipaments

Cooperació i solidaritat

Des de cooperació i solidaritat fem promoció de la Cooperació internacional al desenvolupament mitjançant el suport a projectes i programes de cooperació directa municipal, campanyes d’emergència humanitària o el suport a entitats i ONGDs.

L’Ajuntament de Polinyà dedica part dels pressupostos municipals anuals a finançar projectes d’ajuda als pobles en vies de desenvolupament i contempla la possibilitat de destinar fons a situacions d’emergència.

Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i realitzar actuacions amb més impacte i més eficients, l’Ajuntament via subvencions convoca cada any un concurs públic perquè es presentin projectes.