Equipaments

Via pública

És el departament encarregat de vetllar pel bon estat dels carrers, jardins, places i parcs del municipi, així com del bon funcionament de les xarxes de serveis públics municipals: aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, asfaltats, paviments, jardineria, neteja viària i mobiliari urbà.

Notícies