Policia de medi ambient

La societat moderna és cada vegada més sensible a la problemàtica del medi ambient i la Constitució recull en el seu article 45 el dret de totes les persones a gaudir d'un medi ambient adequat, obligant als poders públics a vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi natural. Les funcions en aquest sentit serien:

  • Detectar activitats delictives contra el medi ambient (emissions i abocaments contaminants a l'atmosfera, terra i aigua)
  • Detectar i evitar usos indeguts de clavegueram
  • Detectar i evitar abocaments de residus incontrolats
  • Detectar i evitar la tala d'arbres il·legal
  • Detectar els solars i cases en estat d'abandonament amb brutícia
  • Detectar i controlar els piròmans a la zona forestal
  • Controlar l'accés motoritzat al medi natural
  • Controlar la caça no autoritzada

Totes les actuacions es coordinen amb el Departament de Medi Ambient i Sanitat i en les campanyes informatives de prevenció també es fa amb l'organisme i/o cos més adient: Cos d'Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, SEPRONA, Bombers, ADF, etc.

Darrera actualització: 15.02.2022 | 10:10