Equipaments

Gent Gran

La Regidoria de la Gent Gran té com a objectius afavorir la plena integració social de les persones grans, prevenir l'aïllament social, fomentar la relació i promoure la participació activa, per la qual cosa dinamitza diverses activitats per millorar el benestar personal i socila i la qualitat de vida de la gent gran. 

L'Ajuntament disposa d'un Casal de la Gent Gran, que és un espai ludic i de formació on la gent gran pot relacionar-se i fer intercanvi entre elles. Hi poden accedir les persones majors de 60 anys empadronades al municipi i els pensionistes de la Seguretat Social a partir de 52 anys i les seves parelles.

Notícies