Adreces i telèfons

 • Pla Local d'Ocupació col·lectiu de Dones (2023)

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu reservat a dones, en el marc del Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Polinyà, en la modalitat de Suport als Plans Locals d’Ocupació d’acord amb el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” – concedit per la Diputació de Barcelona, per promoure i fomentar la contractació directa de persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.

  L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és afavorir l’ocupació i l’ocupabilitat present i futura del col·lectiu de Dones, un col·lectiu amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball actual, i així com facilitar la seva inserció laboral en un lloc de treball i sector, obres i manteniment, on la dona es troba poc representada.

  Es convoquen: 1 Lloc de treball de PEÓ D’OBRES I MANTENIMENT.

  Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana.

  Contracte: 5 mesos de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

  Codi: 761/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 04/04/2023 fins el dia 24/04/2023 ambdós inclosos

 • Pla Local d'Ocupació col·lectiu de Joves de 16 a 29 anys (2023)

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu reservat a persones joves de 16 a 29 anys, en el marc del Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Polinyà, en la modalitat de Suport als Plans Locals d’Ocupació d’acord amb el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” – concedit per la Diputació de Barcelona, per promoure i fomentar la contractació directa de persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.

   L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és afavorir l’ocupació i l’ocupabilitat present i futura del col·lectiu de persones joves de 16 a 29 anys, amb o sense una primera experiència laboral. Aquest és un col·lectiu amb dificultats d’inserció al mercat de treball.

   Es convoquen: 2 Llocs de treball de PEÓ D’OBRES I MANTENIMENT.

   Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana.

   Contracte: 6 mesos de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

   Codi: 766/2023

  Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 04/04/2023 fins el dia 24/04/2023 ambdós inclosos

 • Pla Local d'Ocupació col·lectiu de persones de 45 o més anys (2023)

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu reservat a persones de 45 o més anys, en el marc del Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Polinyà, en la modalitat de Suport als Plans Locals d’Ocupació d’acord amb el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” – concedit per la Diputació de Barcelona, per promoure i fomentar la contractació directa de persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.

   L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és afavorir l’ocupació i l’ocupabilitat present i futura del col·lectiu de persones de 45 o més anys, un col·lectiu amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.

   Es convoquen: 1 Lloc de treball d’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA.

   Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana.

   Contracte: 6 mesos de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

   Codi: 767/2023

   Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 04/04/2023 fins el dia 24/04/2023 ambdós inclosos

 • Plans Locals d'Ocupació per a persones en situació d'atur 2024 (exp.-1077/2024)

  L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és promoure l’ocupació i millorar l’ocupabilitat presents i futures de les persones en situació d’atur que pertanyen als col·lectius de persones joves de 16 a 29 anys i de persones majors de 45 anys, dos col·lectius que presenten una major taxa d’atur al municipi i comarca per tenir més dificultats d’inserció al mercat de treball. 

  Es contractaran quatre persones, tres durant 6 mesos i una durant 3 mesos, en Pla Local d’Ocupació, a jornada completa, amb el perfil professional de Peó d’obres i manteniment, i mitjançant el “Contracte per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral”, que inclou l’assistència a la formació en competències transversals (mínim 5 hores), durant el període de contractació; i a les tutories de seguiment, ja siguin dins o fora de l’horari laboral, també durant el període de contractació. 

  Codi: 1077/2024

  Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 13/04/2024 fins el dia 02/05/2024 ambdós inclosos

   

Darrera actualització: 15.03.2022 | 10:29
Darrera actualització: 15.03.2022 | 10:29