Equipaments

Salut Pública

La regidoria de Salut Pública es cuida de tot allò que fa referència a la Protecció i a la Promoció de la Salut.

Protecció de la Salut
Promou accions destinades a protegir la salut de la població davant d'agents o riscos presents en el medi, que poden comprometre la salut de la ciutadania i atén i resol consultes, queixes i/o denúncies de Salut.

Sanitat ambiental
Té per objectiu desenvolupar un conjunt d'actuacions de vigilància i control sobre aquells factors ambientals queu poden afectar a la salut individual i pública.

Seguretat alimentària
Té per objectiu planificar i executar la vigilància i control de les actuacions destinades a garantir la seguretat alimentària.

Atenció sanitària
Atèn i resol consultes, queixes i/o denúncies de salut referent a plagues, insalubritat en habitatges, etc.

Promoció de la Salut
Promou accions destinades a fomentar conductes i hàbits que afavoreixin la salut i una convivència saludable.
- Activitats adreçades als centres educatius per millorar la salut dels infants i adolescents (Guia Paidea)
- Activitats adreçades a joves: cuina sense pares
- Activitats adreçades a Gent Gran: Espai Salut
- Activitats adreçades a la ciutadania (curs de primers auxilis, curs DEA, etc.)


 

 CONTACTE

 Oficina de Serveis a les Persones: C. Onze de setembre, 17
 De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres de 16 a 19 h
 (els mesos de juliol i agost està tancat a la tarda)
 93 713 01 41
 salut@ajpolinya.cat

Notícies