Convocatòria per a la provisió temporal mitjançant nomenament en comissió de serveis d’un lloc de treball vacant de Tècnic/a de Recursos Humans (Grup A-Subgrup A2)

És objecte de la present convocatòria pública la provisió temporal mitjançant nomenament en comissió de serveis d’un lloc de Treball vacant de Tècnic/a de Recursos Humans (Grup A – Subgrup A2) de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Polinyà.

Codi: 1370/2022

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 11/06/2022 fins el dia 25/06/2022 (ambdós inclosos)

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des del dia 11/06/2022 fins el dia 25/06/2022 (ambdós inclosos)

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional: Des del dia 00/00/2022 fins el dia 00/00/2022 (ambdós inclosos)

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

NOTA INFORMATIVA:

Data i hora de les entrevistes::   00/00/0000 a partir de les 00:00 hores.

Lloc:   ..............................................................

          ..............................................................

 

Es convocar als opositors el dia 00/00/2022 a partir de les 0:00 h.,  per a la realització de l’entrevista personal segons la base cinquena: Selecció de l’aspirant idoni mitjançant entrevista personal.

 

Anunci resultats finals de la convocatòria

Període de reclamacions dels resultats finals: Des del dia 00/00/2022 fins el dia 00/00/2022 ambdós inclosos.

 

Resolució AjPolinyà de la convocatòria

 

Darrera actualització: 10.06.2022 | 09:00