Transparència

Què és la transparència?

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics. Amb aquest objectiu l'Ajuntament de Polinyà ha posat en marxa el Portal de Transparència i el web On van els meus impostos.

La informació que teniu disponible al portal de transparència de l'ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següetns: 

Pel que fa al web "On van els meus impostos", es tracta d'un exercici de transparència perquè els ciutadans puguin consultar de forma visual i senzilla com es distribueixen els pressupostos municipals, d'on procedeixen els ingressos del consistori, quines són les polítiques de despesa i a què es dedica cada euro de la corporació. Un projecte innovador per a apropar la gestió municipal a la ciutadania. L’Ajuntament de Polinyà i la Fundació Civio van col·laborar en la posada en marxa d’aquest projecte per a aconseguir que la informació fos fàcilment comprensible tant per a persones sense coneixements pressupostaris previs com per a aquells que desitgessin aprofundir en què es gasta i com es gasta amb només un parell de clics.
 

ACCÉS AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA:  

https://www.seu-e.cat/web/polinya/govern-obert-i-transparencia

ACCÉS A ON VAN ELS MEUS IMPOSTOS:

http://polinya.dondevanmisimpuestos.es/ca/

Darrera actualització: 10.11.2021 | 14:03
Darrera actualització: 10.11.2021 | 14:03