Oferta pública d'ocupació

 • Convocatòria per a la provisió temporal mitjançant nomenament en comissió de serveis d’un lloc de treball vacant de Tècnic/a de Recursos Humans (Grup A-Subgrup A1)

  És objecte de la present convocatòria pública la provisió temporal mitjançant nomenament en comissió de serveis d’un lloc de Treball vacant de Tècnic/a de Recursos Humans (Grup A – Subgrup A1) de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Polinyà.

  Codi: 772/2022

  Període de presentació de sol·licituds: tancat.

 • Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana d’Arquitecte/a Tècnic/a (Grup A - Subgrup A2) i constitució de Borsa de Treball

  És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça de Tècnic/a mitjà/na, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Polinyà així com la constitució d'una borsa de treball per a possibles necessitats de contractació o nomenament per a llocs amb perfil igual o similar.

  Codi: 2661/2021

  Període de presentació de sol·licituds: tancat

 • Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça interina de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca (Grup C - Subgrup C1)

  És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça de TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, present a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Polinyà així com la constitució d'una borsa de treball per a possibles necessitats de contractació o nomenament per a llocs amb perfil igual o similar.

  Codi: 2414/2021

  Període de presentació de sol·licituds: tancat

 • Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça interina d’Administratiu/va (Grup C – Subgrup C1) adscrita al departament d’Administració de Personal i constitució d’una Borsa de Treball

  És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça d’ADMINISTRATIU/VA, present a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Polinyà, així com la constitució d'una borsa de treball per a possibles necessitats de contractació o nomenament per a llocs amb perfil igual o similar.

  Codi: 632/2022

  Període de presentació de sol•licituds: tancat

 • Pla Local d'Ocupació col·lectiu Dones (2022)

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu reservat a dones, en el marc del Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Polinyà, en la modalitat de Suport als Plans Locals d’Ocupació d’acord amb el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” – concedit per la Diputació de Barcelona, per promoure i fomentar la contractació directa de persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.

  L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és afavorir l’ocupació i l’ocupabilitat present i futura del col·lectiu de Dones, un col·lectiu amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball actual, i per facilitar la seva inserció laboral en un lloc de treball i sector, obres i manteniment, on la dona es troba poc representada.

  Es convoquen: 2 Llocs de treball de PEÓ D’OBRES I MANTENIMENT.

  Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana.

  Contracte: 6 mesos de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

  Codi: 0843/2022

  Període de presentació de sol·licituds:  Des del dia 05/04/2022 fins el dia 22/04/2022 (ambdós inclosos)

 • Pla Local d'Ocupació col·lectiu persones de 45 o més anys (2022)

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu reservat a dones, en el marc del Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Polinyà, en la modalitat de Suport als Plans Locals d’Ocupació d’acord amb el fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació” – concedit per la Diputació de Barcelona, per promoure i fomentar la contractació directa de persones aturades a través del desenvolupament d’una activitat laboral en el sector públic.

  L’objectiu d’aquest Pla Local d’Ocupació és afavorir l’ocupació i l’ocupabilitat present i futura del col·lectiu de persones de 45 o més anys, un col·lectiu amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball, i per facilitar la seva inserció laboral.

   

  Es convoquen: 1 Lloc de treball de PEÓ D’OBRES I MANTENIMENT.

  Jornada laboral: 37,5 hores a la setmana.

  Contracte: 6 mesos de contracte per a la millora de la ocupabilitat i la inserció laboral.

  Codi: 0850/2022

  Període de presentació de sol·licituds:  Des del dia 05/04/2022 fins el dia 22/04/2022 (ambdós inclosos)

Darrera actualització: 22.04.2022 | 10:24
Darrera actualització: 22.04.2022 | 10:24