Participació ciutadana

La regidoria de Participació Ciutadana pretén crear vincles de comunicació i de relació entre la ciutadania de Polinyà i l’Ajuntament, recollir, valorar i, si s’escau, incorporar les veus dels ciutadans i ciutadanes en la definició i implementació de les polítiques públiques. 

El Reglament de Participació Ciutadana de Polinyà estableix diversos mecanismes i instruments dels quals pot fer ús la ciutadania per tal d'intervenir en la presa de decisions públiques. També regula els òrgans formals de participació: els consells municipals. 

Darrera actualització: 09.08.2018 | 13:56