Rendició de comptes

En aquest espai web es troba la rendició de comptes dels diferents projectes i plans estratègics que està duent a terme l'Ajuntament de Polinyà. S'hi pot consultar el nivell de consecució dels diferents objectius i actuacions previstes.

La rendició de comptes és el conjunt de mecanismes que permeten explicar i exposar, de manera objectivable, el grau d'assoliment i el compliment de les diferents actuacions i propòsits dels diferents projectes de ciutat. És un element clau de la transparència de les administracions públiques i dels governs oberts.

La nova manera d'entendre la relació entre administració i ciutadania implica concebre la rendició de comptes com un element compartit, de caràcter bidireccional, permanent i transparent.

L'estat d'execució de les accions compromeses al llarg del mandat

L'Ajuntament de Polinyà actualment no disposa del Pla d'Actual Municipal, però s'ha elaborat un document seguint el Programa Electoral del partit que conforma el govern municipal actual de l'Ajuntament perquè la ciutadania pugui consultar els compromisos adquirits. El document es pot veure a través d'aquest enllaç.

Per a saber quins compromisos adquirits s'han dit finalment a terme i en quin estat d'execució es troben podeu descarregar el següent document:

Bústia de queixes i suggeriments del web municipal

Any 2022

Fins al novembre del 2022 s'han rebut un total de 183 queixes i suggeriments. D'aquestes, se n'han respost 150 en els terminis següents:

 • Abans de 15 dies: un 53,33% (80 respostes)
 • Entre 16 i 30 dies: un 19,33% (29 respostes)
 • Més de 30 dies: un 27,33% (41 respostes)

La majoria de les peticions han tingut a veure amb l'àrea de Territori:

 • 60,11% és de Territori (110)
 • 34,43% és de ACiDS (63)
 • 2,73% és de Presidència (5)
 • 2,19% és de Serveis Interns (4)
 • 0,55% és de Desenvolupament Local (1)

Es poden consultar totes les peticions fetes a data 16 de novembre del 2022 en aquest enllaç.

Any 2021

Durant l'any 2021 es van enviar un total de 101 queixes i suggeriments:

 • Abans dels 15 dies: un 45%.
 • Abans dels 30 dies: un 28%.
 • Més de 30 dies: un 27%. 

La majoria (66%) han estat relacionades amb l'àrea de Territori i Serveis a les persones (11%). Es poden consultar totes les peticions en aquest enllaç.

Darrera actualització: 10.01.2024 | 14:55
Darrera actualització: 10.01.2024 | 14:55