Convocatòria per concurs-oposició lliure d’una plaça interina d’Oficial 1a d’Oficis i constitució d’una Borsa de Treball

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura interina d'una plaça d’OFICIAL 1a D’OFICIS present a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Polinyà així com la constitució d'una borsa de treball per a possibles necessitats de contractació o nomenament per a llocs amb perfil igual o similar.

 

Codi: 2173/2022

 

Període de presentació de sol·licituds: tancat

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: Des de les 00:00' hores del dia 18/10/2022 fins les 23:59' hores del dia 07/11/2022 ambdós inclosos

Pagament de Taxa:

Import: 15,70 €

Es pot fer mitjançant ingrés en efectiu o transferència al següent número de compte:

ES39 2100 1843 1302 0000 0240

En concepte s’haurà de posar: 1 plaça Oficial 1a d’Oficis i BT

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Període de reclamacions de la llista provisional  des del dia 03/12/2022 fins al dia 20/12/2022 (ambdós inclosos)

 

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador

NOTA INFORMATIVA:

Lloc: Edifici El Roure, c/ Balmes, 10 – 08213 Polinyà

Data: 26/01/2023

Hora de la crida dels aspirants: 09:45 h

Hora d'inici de la prova: 10:00 h

 

 

Anunci Resultats de la fase de concurs i de la fase d'oposició de la convocatòria 1 plaça d-oficial 1a d-Oficis i creació de Borsa de Treball

S'estableix un termini de deu dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte a la puntuació: Des del dia 31/01/2023 fins el dia 13/02/2023 ambdós inclosos

 

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball

Darrera actualització: 01.03.2023 | 10:31