Oferta pública d'ocupació - processos tancats

 • Borsa de Treball Enginyer/a ( A1 )

  Es crea una borsa de treball de la categoria d’ENGINYER/A, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir necessitats del servei o altres places vacants.

  Codi: 1014/2019

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de Treball Educador/a de Llar d'Infants ( C1)

  Es crea una borsa de treball d'EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 0455/2019

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de Treball Peó d'Obres i Manteniment (E/AP)

  Es crea una borsa de treball de PEÓ D'OBRES I MANTENIMENT, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 0521/2019

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de Treball Tècnic/a d'Empreses ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'EMPRESES, per realitzar les tasques relacionades amb l’assessorament i el suport a la creació i consolidació d’empreses així com la informació i l’assessorament empresarial i dinamització del Centre d’empreses Can Gavarra,  adscrita a l’àmbit de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu

  Codi: 2940/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de Treball de Tècnic-a d'Esports (A2)

  És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria de TÈCNIC/A D’ESPORTS, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte per programa.

  Codi: 205/2020

  Període de presentació de sol·licituds:  Des del dia 27/02/2020 fins el dia 17/03/2020 (ambdós inclosos)  

  Període de suspensió de presentació de sol·licituds amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19:

  Des del dia 14/03/2020 fins el dia 31/05/2020 (ambdós inclosos)

  Ampliació del període de presentació de sol·licituds amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19:

  Des del dia 01/06/2020 fins el dia 04/06/2020 (ambdós inclosos)

  Situació actual: Procés finalitzat .

 • Borsa de Treball de Tècnic-a de Gestió (A2)

  És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria  de TÈCNIC/A DE GESTIÓ, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de  llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte per programa.

  Codi: 0340/2020

  Període de presentació de sol·licituds:  Des del dia 11/03/2020 fins el dia 30/03/2020 (ambdós inclosos)

  Període de suspensió de presentació de amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19:

  Des del dia 14/03/2020 fins el dia 31/05/2020 (ambdós inclosos)

  Ampliació del període de presentació de sol·licituds amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19:

  Des del dia 01/06/2020 fins el dia 17/06/2020 (ambdós inclosos)

  Situació actual: Procés finalitzat

 • Borsa de Treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica ( C1 )

  Es crea una borsa de treball de la categoria de TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFORMÀTICA, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants.

  Codi: 2337/2019

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

  Situació actual: Procés finalitzat.

 • Borsa de Treball de Tècnic/a de Cultura ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de la categoria de TÈCNIC/A DE CULTURA, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte per programa

  Codi: 2017/2019

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

  Situació actual: Procés finalitzat.

 • Borsa de Treball d’EDUCADOR/A SOCIAL (Grup A – Subgrup A2)

  És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de la categoria d’EDUCADOR/A SOCIAL, a fi d’establir un procediment àgil per a les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com també, per cobrir places vacants a la plantilla d’aquesta categoria.

   

  Codi: 372/2021

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de treball Auxiliar Administratiu/iva ( C2 )

  Es crea una borsa de treball d`AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 188/2018

  Període de presentació de sol·licituds: tancat

 • Borsa de treball Educador/a Social ( A2 )

  Es crea una borsa de treball d`EDUCADOR/A SOCIAL, per realitzar les tasques derivades de la intervenció pròpia de l’Educador/a Social a l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per realitzar las tasques derivades del projecte d’educadors/res de carrer.

  Codi: 2783/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de treball Educador/a Social ( A2 )

  Es crea una borsa de treball d`EDUCADOR/A SOCIAL, per realitzar les tasques derivades de la intervenció pròpia de l’Educador/a Social a l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per realitzar las tasques derivades del projecte d’educadors/res de carrer.

  Codi: 1845/2017

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

  Procès finalitzat

 • Borsa de treball Treballador/a Social ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TREBALLADOR/A SOCIAL, per realitzar les tasques derivades de la intervenció pròpia de Treballador/a Social a l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 0086/2019

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de treball Tècnic/a Informàtica ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'INFORMÀTICA ( A2 ), a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 1364/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de treball Tècnic/a Joventut ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A DE JOVENTUT ( A2 ), a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 1043/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Concurs-oposició lliure 3 places d'Agent de la Policia Local ( C2 )

  És objecte de la present convocatòria la provisió pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'AGENT DE LA POLICIA LOCAL ( C2 ), enquadrades en el grup d’Administració especial, subgrup de Serveis especials, classe Policia Local, grup C subgrup C2 e incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2017 de l'Ajuntament de Polinyà.

  Codi: 1350/2018

  Període de presentació de sol·licituds: tancat

 • Convocatòria Pública Plans d'Ocupació 2017

  Es convoquen 2 llocs de treball d'Auxiliar Administratiu/iva, 2 llocs de treball de Peó, 2 llocs de treball d'Agent Cívic i 1 lloc de treball de Formador/a d'Aula d'Informàtica.

  Codi: 1185/2017

 • Convocatòria Pública Plans d'Ocupació 2018

  Oberta la convocatòria pública de selecció de persones per l'any 2018 en situació d’atur per la realització de diversos projectes de diferents serveis municipals de l’Ajuntament de Polinyà, d’acord amb la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el  Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018, dins del marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

  Es convoquen : 

  - 4 llocs de treball d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

  - 2 llocs de treball de PEÓ

  - 1 lloc de treball de CONSERGE DE MANTENIMENT

  - 1  lloc de treball de TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA.

  Codi: 582/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Convocatòria Pública Plans d'Ocupació 2018 (2a. fase)

  Oberta la convocatòria pública de selecció de persones per l'any 2018 en situació d'atur per a la realització de diversos projectes de diferents serveis municipals de l'Ajuntament de Polinyà, d'acord amb la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, dins del marc del Pla Xarca de Governs Locals 2016-2019.

  Es convoquen:

  1 lloc de treball de FORMADOR/A D'AULA D'INFORMÀTICA

  1 lloc de treball de TÈCNIC/A AUXILIAR DE LLAR D'INFANTS

  Codi  2108/2018

  Període de presentació de sol·licituds: tancat

 • Convocatòria per a la provisió per concurs de mobilitat interadministrativa d’una plaça d’Agent de la Policia Local

  Es objecte de la present convocatòria la provisió per mobilitat interadministrativa, mitjançant el sistema de concurs d’una plaça d’Agent de la Policia Local, enquadrades dins el grup d’administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb un sou anual corresponent al grup C2, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.

  Codi: 2254/2019

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

  Situació de suspensió de la prova de l'entrevista prevista pel dia 19/03/2020 amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19.

  Situació actual: Data de la prova de l'entrevista personal: 03/07/2020

Darrera actualització: 02.12.2019 | 19:12
Darrera actualització: 02.12.2019 | 19:12