Òrgans de govern i funcions

La Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix els òrgans de govern que han d’existir a un Ajuntament així com les seves competències.

El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Polinyà, aprovat el 2017, desenvolupa les funcions d’aquests òrgans. Actualment, aquests són els òrgans existents:

De caràcter decisori

De caràcter consultiu

Pots consultar l'organigrama polític en el següent enllaç.

Darrera actualització: 15.11.2022 | 18:18
Darrera actualització: 15.11.2022 | 18:18