Igualtat

La regidoria d’igualtat té com a objectiu principal impulsar les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi, sensibilitzant la ciutadania envers la igualtat de gènere i impulsant i vetllant per l'aplicació de la transversalitat de gènere en tota l'acció municipal. Amb aquesta finalitat porta a terma les següents accions:

  • Donar    resposta    a    les    necessitats    de    les    dones    víctimes    masclista i    les    seves    filles i    fills.
  • Fomentar    i    donar    suport    a    l’associacionisme    femení:   
  • Oferir    un    servei    jurídic    d’atenció    a    les    dones:   
  • És un servei    que    es    duu a terme amb la subvenció    de la Diputació    de    Barcelona. 
  • Servei    psicològic    d’atenció    a    les    dones.
  • Activitats     de     sensibilització comunitàries  conjuntament amb el sector educatiu i col·laboracions puntuals amb els Departaments de Salut, Esports i Cultura. En especial, la regidoria fomenta la commemoració del dia internacional de les dones i el dia internacional contra la violència envers les dones, a través d’accions de sensibilització i formació per fer visible la desigualtat i la necessitat de lluitar contra el masclisme existent en la nostra societat.

Telèfon: 93 713 01 41
Horari:  
Darrera actualització: 08.08.2017 | 09:57