Tania Bravo García

Primera Tinença d'Alcaldia - Presidenta de l'Àrea de Governança i desenvolupament local i de l'Àrea de Serveis interns. Portaveu del grup municipal.

Regidories:

  • Organització
  • Serveis Jurídics
  • Administració de Personal
  • Administració Electrònica
  • Desenvolupament tecnològic
  • Atenció a la ciutadania
  • Empresa, innovació i emprenedoria
  • Ocupació
  • Comerç

Grup municipal: PSC-CP

Nascuda a Polinyà l’any 1987. Viu a Polinyà des de sempre.

FORMACIÓ
Grau superior en Administració i Finances i Diplomatura en Relacions Laborals. Màster en Recursos Humans.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Actualment és Tècnica de Recursos Humans.

TRAJECTÒRIA POLÍTICA
Durant la legislatura del 2015 -2019, va ser Regidora de Seguretat Ciutadana, Administració de Personal, Serveis Generals, Comerç i Igualtat.

ALTRES DADES D'INTERÈS
Ha estat vinculada a l’associacionisme juvenil, havent estat a la junta de VIP’S.


Retribució bruta mensual fins al juny del 2023: 2.292,84 euros (14 mensualitats) 
Dedicació fins al juny del 2023: 100%

Retribució bruta mensual a partir del juny del 2023: 1.625 euros (14 mensualitats)
Dedicació des del juny del 2023: 65%

Adreça electrònica: bravogt@ajpolinya.cat
Horari:  
Darrera actualització: 09.11.2023 | 09:06