Tania Bravo García

Primera Tinença d'Alcaldia. Portaveu del grup municipal PSC-CP

Regidories:

  • Secretaria
  • Organització
  • Administració de Personal
  • Serveis Econòmics
  • Atenció Ciutadana
  • Desenvolupament Local
  • Polítiques d’Igualtat i LGTBI
  • Gent Gran

Grup municipal: PSC-CP

 

Nascuda a Polinyà l’any 1987.

Viu a Polinyà des de sempre.

Grau superior en Administració i Finances i Diplomatura en Relacions Laborals. Màster en Recursos Humans.

Actualment és Tècnica de Recursos Humans.

Durant la legislatura del 2015 -2019, va ser Regidora de Seguretat Ciutadana, Administració de Personal, Serveis Generals, Comerç i Igualtat.

Ha estat vinculada a l’associacionisme juvenil, havent estat a la junta de VIP’S.

 


Dedicació: 100%

Retribució bruta mensual: 2.204,51 euros (14 mensualitats)

 

Adreça electrònica: bravogt@ajpolinya.cat
Horari:  
Darrera actualització: 15.11.2022 | 13:13