Ma Carmen Berenguer Jiménez

Tercera tinença d'alcaldia - Presidenta de l'Àrea de d'Acció ciutadana i Drets socials. 

Regidories:

  • Cultura i festes
  • Joventut
  • Seguretat ciutadana

Grup municipal: PSC-CP

Viu a Polinyà des del 2001.

FORMACIÓ
Estudis en administració i comptabilitat superior. Postgrau en Socialdemocràcia, polítiques públiques i nous riscos socials.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  • Actualment és assessora a la Diputació de Barcelona
  • Ha treballat com a comptable i ha estat comerciant del municipi durant molts anys.

Retribució bruta mensual 2024: 1.625 euros*
Dedicació: 65% (24:30 hores setmanals)

* La regidora, Sra Ma Carmen Berenguer, va renunciar a la retribució de l'Ajuntament amb efectes des del 26 de juliol del 2023, amb motiu d'haver estat nomenada assessora per la Diputació de Barcelona. D’acord amb l’article 5è de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, segons el qual un càrrec que desenvolupa dues activitats només pot percebre la retribució corresponent a una de les dues activitats.

Adreça electrònica: berenguerjm@ajpolinya.cat
Horari:  
Darrera actualització: 09.01.2024 | 12:29