Nova convocatòria de plans d’ocupació per a la contractació de persones en situació d’atur

Dissabte, 13 d'abril de 2024 a les 00:00

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 d'abril al 2 de maig i s'hi ofereixen quatre llocs de feina a la brigada municipal per a joves de 16 a 29 anys i persones de més de 45.

L’Ajuntament de Polinyà ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per a la contractació de 4 persones, que es trobin en situació d’atur, per a la realització de tasques de manteniment i millora de la via pública i els edificis municipals.

Els plans locals d’ocupació tenen com a objectiu el de promoure l'ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d'atur. En concret, aquesta convocatòria s’adreça als col·lectius de persones joves de 16 a 29 anys i de persones majors de 45 anys, dos col·lectius que presenten una major taxa d’atur tant al municipi com a la comarca.

Per poder participar, a més de complir el requisit d’edat, és obligatori estar en situació d’atur i estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Els llocs i la durada de la contractació que s'hi ofereix són els següents: 

  • 3 llocs, amb una durada de sis mesos, de personal d'obres i manteniment a la brigada municipal.
  • 1 lloc, amb una durada de tres mesos, de personal d'obres i manteniment a la brigada municipal.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per a participar en aquest procés de selecció es pot presentar fins al 2 de maig. Les bases de la convocatòria es poden consultar a l'oferta pública d'ocupació que trobareu a l'oferta pública del web municipal.

Consulta l'oferta pública de l'Ajuntament de Polinyà

Presenta la sol·licitud per a participar en el procés 

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

  • Currículum vitae actualitzat.
  • Fotocòpia del DNI o del document que acrediti la seva nacionalitat en el cas que els/les aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.
  • Document Dardo (inscripció a l’Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
  • Certificat del SEPE de prestació actual, per tal de comprovar si s’està percebent o no una prestació o subsidi.
  • Informe de vida laboral actualitzat, si es té experiència laboral prèvia.

A més, per poder acollir-se al criteri sociolaboral per tenir persones dependents a càrrec, s’haurà d’acreditar aquesta situació amb:

  • Còpia del llibre de família i/o Certificat de convivència de la unitat familiar, és a dir, documentació justificativa del grau de parentiu o document acreditatiu de la tutoria legal sobre la persona menor d’edat.
  • Sentència i/o conveni regulador en el cas de separació o divorci.
  • Certificat acreditatiu del reconeixement de dependència emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

Per a més informació us podeu adreçar al servei al Servei Local d’Ocupació, El POL (c. Balmes, 10) de dilluns a divendres de 9 a 14 h. I, en el mateix horari, al telèfon 93 713 14 21.

Darrera actualització: 12.04.2024 | 09:41