Oferta pública d'ocupació

 • Borsa de treball Educador/a Social ( A2 )

  Es crea una borsa de treball d`EDUCADOR/A SOCIAL, per realitzar les tasques derivades de la intervenció pròpia de l’Educador/a Social a l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per realitzar las tasques derivades del projecte d’educadors/res de carrer.

  Codi: 2783/2018

  Període de presentació de sol·licituds:   tancat

 • Borsa de Treball Tècnic/a d'Empreses ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'EMPRESES, per realitzar les tasques relacionades amb l’assessorament i el suport a la creació i consolidació d’empreses així com la informació i l’assessorament empresarial i dinamització del Centre d’empreses Can Gavarra,  adscrita a l’àmbit de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu

  Codi: 2940/2018

  Període de presentació de sol·licituds:   des del dia 03/01/2019 fins al dia 22/01/2019 (ambdós inclosos)

 • Concurs-oposició lliure 3 places d'Agent de la Policia Local ( C2 )

  És objecte de la present convocatòria la provisió pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'AGENT DE LA POLICIA LOCAL ( C2 ), enquadrades en el grup d’Administració especial, subgrup de Serveis especials, classe Policia Local, grup C subgrup C2 e incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2017 de l'Ajuntament de Polinyà.

  Codi: 1350/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Convocatòria per a la provisió per concurs de mèrits del lloc de treball de Tècnic/a d'Educació ( promoció interna )

  La convocatòria té per objecte proveir pel sistema de concurs de mèrits i per promoció interna el lloc de treball de Tècnic/a d'Educació

  Codi: 2734/2018

  Període de presentació de sol·licituds: tancat

 • Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de Director/a de l'EBM Ginesta ( promoció interna )

  La convocatòria té per objecte proveir pel sistema de lliure designació i per promoció interna el lloc de treball de Director/a de l'EBM Ginesta

  Codi: 2449/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

Darrera actualització: 02.08.2017 | 13:02
Darrera actualització: 02.08.2017 | 13:02