Oferta pública d'ocupació

 • Borsa de treball Auxiliar Administratiu/iva ( C2 )

  Es crea una borsa de treball d`AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 188/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de treball Tècnic/a Informàtica ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'INFORMÀTICA ( A2 ), a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 1364/2018

  Període de presentació de sol·licituds:   tancat

 • Borsa de treball Tècnic/a Joventut ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A DE JOVENTUT ( A2 ), a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 1043/2018

  Període de presentació de sol·licituds:   tancat

 • Concurs-oposició lliure 3 places d'Agent de la Policia Local ( C2 )

  És objecte de la present convocatòria la provisió pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'AGENT DE LA POLICIA LOCAL ( C2 ), enquadrades en el grup d’Administració especial, subgrup de Serveis especials, classe Policia Local, grup C subgrup C2 e incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2017 de l'Ajuntament de Polinyà.

  Codi: 1350/2018

  Període de presentació de sol·licituds:   des del dia 27/06/2018 fins al dia 16/07/2018 (ambdós inclosos)

Darrera actualització: 02.08.2017 | 13:02
Darrera actualització: 02.08.2017 | 13:02