Oferta pública d'ocupació

 • Borsa de treball Auxiliar Administratiu/iva ( C2 )

  Es crea una borsa de treball d`AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 188/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Borsa de treball Tècnic/a Informàtica ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A D'INFORMÀTICA ( A2 ), a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 1364/2018

  Període de presentació de sol·licituds:   tancat

 • Borsa de treball Tècnic/a Joventut ( A2 )

  Es crea una borsa de treball de TÈCNIC/A DE JOVENTUT ( A2 ), a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos i/o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

  Codi: 1043/2018

  Període de presentació de sol·licituds:   tancat

 • Concurs-oposició lliure 3 places d'Agent de la Policia Local ( C2 )

  És objecte de la present convocatòria la provisió pel sistema de concurs oposició lliure de 3 places d'AGENT DE LA POLICIA LOCAL ( C2 ), enquadrades en el grup d’Administració especial, subgrup de Serveis especials, classe Policia Local, grup C subgrup C2 e incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2017 de l'Ajuntament de Polinyà.

  Codi: 1350/2018

  Període de presentació de sol·licituds:  tancat

 • Convocatòria Pública Plans d'Ocupació 2018 (2a. fase)

  Oberta la convocatòria pública de selecció de persones per l'any 2018 en situació d'atur per a la realització de diversos projectes de diferents serveis municipals de l'Ajuntament de Polinyà, d'acord amb la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, dins del marc del Pla Xarca de Governs Locals 2016-2019.

  Es convoquen:

  1 lloc de treball de FORMADOR/A D'AULA D'INFORMÀTICA

  1 lloc de treball de TÈCNIC/A AUXILIAR DE LLAR D'INFANTS

  Codi  2108/2018

  Període de presentació de sol·licituds: tancat

Darrera actualització: 02.08.2017 | 13:02
Darrera actualització: 02.08.2017 | 13:02