Oferta pública d'ocupació

  • Borsa de treball d'Educador/a Social

    Es crea una borsa de treball d`EDUCADOR/A SOCIAL, per realitzar les tasques derivades de la intervenció pròpia de l’educador/a social a l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per realitzar las tasques derivades del projecte d’educadors/res de carrer.

    Codi: 1845/2017

Darrera actualització: 02.08.2017 | 13:02
Darrera actualització: 02.08.2017 | 13:02