Normativa d'urbanisme

Pla General d'Ordenació Urbana

Planejament Urbanístic de Polinyà

L'Ajuntament posa al vostre abast la informació sobre el Planejament Urbanístic de Polinyà.

Al Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) trobareu els documents oficials del Pla General d'Ordenació Urbana, les seves modificacions i el planejament derivat.

A més, en aquest enllaç del Planejament Urbanístic del SIG de Polinyà (Sistema d'Informació Geogràfica) podreu consultar el refós vigent de totes les modificacions urbanístiques del Planejament que us facilitarà la feina.

Darrera actualització: 16.08.2017 | 15:35
Darrera actualització: 16.08.2017 | 15:35