Formació per a l'ocupació

Saber- “tingues coneixements”
Saber fer- “aplica’ls bé”
Saber estar- “fes-ho amb una actitud positiva”

Des del POL  s’imparteixen cursos de Formació Ocupacional del SOC, cursos propis i tallers de competències clau per a l’ocupació amb l'objectiu que les persones millorin el seu nivell formatiu de partida i així augmentar la seva capacitat d’inserció al mercat de treball. També s'ofereix informació i orientació sobre la formació reglada i no reglada.

*************************** PROGRAMA FORMATIU 2023 ****************************

- Introducció al procés d'injecció de plàstic. Inscripcions tancades.
- Carretons elevadors. Inscripcions obertes.

CURSOS DEL SOC AMB CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: 

  •  Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 490 hores.  Gener-juliol 2023. Inscripcions tancades.
  • Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents 480h. Gener-juliol 2023. Inscripcions tancades.
  • Comunicació en llengües estrangeres N2 (Anglès). 220h. Dates: del 18/09/23 al 15/12/23 de 9 a 12.30 hores.  Inscripcions obertes.

“ICDQ certifica el Sistema de Gestió de la Qualitat de l’Ajuntament de Polinyà d’acord amb la norma: UNE-EN ISO 9001:2015 aplicable a la Formació Ocupacional”.

                                               

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 09.06.2023 | 13:15