Ocupació

La regidoria d’Ocupació, té com a missió general la inserció laboral i la promoció d’accions formatives per aquella població que té problemes d’inserció laboral, a més de realitzar les prospeccions necessàries per establir les relacions entre món laboral i empresarial. En aquest àmbit les línies d’actuació són:

  • establir coordinació amb els serveis supramunicipals per la millora de la inserció laboral de les persones amb especials dificultats, a través de la prospecció d'empreses del municipi
  • col·laborar amb els representants dels agents econòmics i socials locals per impulsar el foment de l'ocupació i establir les bases de participació de l'ens municipal
  • acollir les propostes sobre qüestions referides a la formació permanent de les persones treballadores de tots els sectors
  • i en general totes i totes aquelles altres que facin referència al foment de l’ocupació  en estreta coordinació amb la resta de serveis municipals i supramunicipals on hi participa.

Horari:  
Darrera actualització: 12.02.2019 | 09:41