Formació per a l'ocupació

Saber- “tingues coneixements”
Saber fer- “aplica’ls bé”
Saber estar- “fes-ho amb una actitud positiva”

Des del POL  s’imparteixen cursos de Formació Ocupacional del SOC, cursos propis i tallers de competències clau per a l’ocupació amb l'objectiu que les persones millorin el seu nivell formatiu de partida i així augmentar la seva capacitat d’inserció al mercat de treball. També s'ofereix informació i orientació sobre la formació reglada i no reglada.

             ********** PROGRAMA FORMATIU 2024 *************

CURSOS DEL SOC : 

  • Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents, Certificat de Professionalitat, 480 hores en total. Gener-juliol 2024. Inscripcions tancades.
  • Comunicació en llengües estrangeres N2 (Anglès). 220h. Inscripcions a partir de juny 2024.

“ICDQ certifica el Sistema de Gestió de la Qualitat de l’Ajuntament de Polinyà d’acord amb la norma: UNE-EN ISO 9001:2015 aplicable a la Formació Ocupacional”.

                                               

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 12.02.2024 | 10:55