Assemblea Nacional Catalana (ANC) Polinyà per la independència

Objectius de l'entitat:

Les finalitats de l'Assemblea Nacional Catalana són:

•    Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, de dret, social i democràtic.
•    Aglutinar totes les persones que treballen amb objectius afins als de l’Assemblea Nacional Catalana, ja sigui des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics, o bé individualment.
•    Facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats en els apartats anteriors

Activitats que s'organitzen:

Per aconseguir les seves finalitats, a títol merament enunciatiu i no limitador, l'Associació durà a terme les activitats següents:
•    Conferències, congressos i jornades d'anàlisi, debat i estudi.
•    Organització de tota mena d’actes i activitats encaminades a la formació dels seus membres, col•laboradors i simpatitzants.
•    Organització de tota mena d'actes divulgatius i de dinamització social relatius a les finalitats de l'Associació.
•    Edició de publicacions sobre els treballs i les conclusions que derivin de les seves activitats.
•    Elaboració de propostes i argumentaris relatius a les finalitats de l'Associació.
•    Creació de materials divulgatius de qualsevol tipus i en qualsevol suport.
•    Creació d'un arxiu recopilatori dels materials i les activitats de l'Associació.

Altres informacions:

La participació a l’Assemblea Nacional Catalana és sempre a títol individual.
L’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític i no es presentarà a cap mena d’eleccions.
L’Assemblea Nacional Catalana no té ànim de lucre.
 

Pirineus, 8, 2n B - 08213
Adreça electrònica: polinya@assemblea.cat
Darrera actualització: 24.02.2022 | 08:55