Policia assistencial

Un 80 % dels serveis que presta un policia són de tipus assistencial. Aquests s'enquadren en quasi totes les intervencions policials, fins i tot dins de les de repressió de la delinqüència, ja que la funció del policia no és només la de perseguir i atrapar el delinqüent sinó també la d'auxiliar les víctimes juntament amb altres serveis públics, socials, sanitaris...

És important tenir en compte que quan un ciutadà acut a un policia exposant-li un problema espera trobar un ajut professional, és a dir, si alguna cosa es pot fer, espera que el policia ho faci o l'indiqui la institució, organisme o persona que pugui fer-ho. Les funcions de tipus assistencial que realitza la Policia Local són molt nombroses i variades com per exemple:

  • Informació ciutadana
  • Menors (absentisme escolar, maltractaments,...)
  • Participació en la prevenció
  • Protecció civil
  • Urgències socials (problemes psíquics, drogues,...)
  • Urgències mèdiques (informació, assistència, trasllats,...)
Darrera actualització: 02.10.2022 | 05:11