Consell Municipal d'Educació

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l’òrgan de participació de la comunitat educativa, amb funcions de consulta i assessorament, sobre qualsevol aspecte educatiu del municipi. Hi estan representats els diferents sectors: càrrecs electes, direccions dels centres, mestres, alumnes, pares i mares i personal d’administració i serveis de les escoles.

 

El CEM de Polinyà està format per 33 membre amb veu i vot. A més, s’hi conviden diferents representants del Departament d’Educació  i professionals o persones de reconegut prestigi que puguin aportar els seus coneixements i valoracions segons els temes que es treballin en cada sessió.

 

S’hi parla d’actuacions que afecten a serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents (casals, ús socials dels equipaments...), del calendari escolar, de les actuacions que afavoreixen el rendiment educatiu i l’escolarització (prevenció de l’absentisme escolar, foment de l’èxit escolar...), l’emplaçament de centres docents dins del municipi, les actuacions municipals que afecten a la conservació, vigilància i el manteniment adequat dels centres docents, el foment d’activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa i tot aquells aspectes vinculats amb l’educació al municipi.

 

El CEM de Polinyà compta amb una Comissió Permanent que es renova cada curs escolar, la qual aporta i treballa els punts de l’ordre de cada sessió. El CEM de Polinyà es reuneix de manera regular 3 cops l’any (un cop per trimestre) en un centre educatiu del poble, diferent cada vegada.

Darrera actualització: 09.08.2018 | 14:00