Hisenda

La Regidoria d'Hisenda actua en els següents àmbits:

 Gestió econòmica i pressupostària:

 • Confecció, seguiment i control del pressupost municipal
 • Seguiment dels projectes d'inversió
 • Comptabilitat patrimonial, financera i de costos
 • Actualització de l'inventari municipal i del compte de patrimoni

 Tresoreria

 • Relació amb entitats bancàries
 • Control de cobraments i pagaments

Gestió tributària:

 • Establiment de les ordenances que regulen els tributs municipals
 • Gestió i cobrament dels tributs municipals a través de l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona

Compres i contractació

 • Compres
 • Contractacions
 • Reclamacions de danys a tercers
 • Reclamacions patrimonials

 

Plaça de la Vila, 1 - 08213
Telèfon: 93 713 0264
Horari:  
Darrera actualització: 16.08.2017 | 16:59