Serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres (garanteix la confidencialitat i la discreció):

  • Oferir i difondre informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu exercici.
  • Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès.
  • Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.
  • Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i organitzacions de dones, i oferir-los recursos que facilitin la realització de les seves activitats.
  • Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcionar les informacions necessàries per col·laborar en la definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o programes locals de polítiques de dones.
  • Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència masclista i coordinar accions amb tots els serveis i recursos,públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.).

Atenció psicològica
Suport individualitzat a les dones i fills o filles amb problemes derivats de la seva condició de gènere i a les dones que pateixen o han patit violència de gènere en l'àmbit de la parella.
Cal concertar prèviament entrevista a Serveis Socials 93 713 01 41.


Atenció jurídica
Assessora i orienta les dones en aspectes jurídics diversos com: dret de família (separacions, divorcis, conflictes de parelles de fet, maltractaments, custòdia, herència, arrendament, etc.)
Cal demanar hora, ja sigui personalment o per telèfon, en horari d’atenció al públic
Telèfon: 93 713 01 41
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h. Dilluns de 16 a 19h.

Darrera actualització: 23.02.2022 | 14:53