Tendència a la baixa en la recollida selectiva a Polinyà

Dimarts, 25 de gener de 2022 a les 09:00

La taxa de recollida selectiva del 2021 ha resultat lleugerament inferior a la de l'any anterior i s'allunya de l'objectiu imposat per la UE per al 2025.

Polinyà tanca el 2021 amb un balanç total de 3.739,17 tones de residus recollides, de les quals 1.969,04 són de fracció resta. Això vol dir que el percentatge de recollida selectiva queda en un 47,26%, una xifra lleugerament inferior al 47,34% del 2020. La tendència actual, per tant, s’allunya de l’objectiu imposat per la Unió Europea que marca una taxa de recollida selectiva del 55% per al 2025. Aquest objectiu només serà assolible reduint els residus generats i dipositant-los correctament a cada contenidor. Només així reduirem la taxa de residus que es depositen al contenidor de rebuig.  

A més, en contrapartida de les fraccions de vidre, cartró i envasos que tenen cost de gestió zero, la del residu de la fracció resta té un cost econòmic molt important en els pressupostos municipals.  En el 2020 va ser de 225.903,25€. D'aquí la campanya iniciada per l'Ajuntament el passat novembre amb el lema "No reciclar et surt car". L'objectiu és conscienciar sobre la importància de reciclar correctament per a reduir la fracció del rebuig i reduir-ne, amb la col·laboració de tota la ciutadania, la taxa de recollida selectiva en el 2022.

Darrera actualització: 24.01.2022 | 14:11