Del 8 al 17 de juny es podrà sol·licitar el Bo Lloguer per a joves

Divendres, 3 de juny de 2022 a les 00:00

El Bo Lloguer Jove és un ajut de 250 euros mensuals per a les persones joves de fins a 35 anys inclosos, a fi de facilitar-ne l'emancipació.

El Bo Lloguer és una iniciativa del Govern Espanyol per a fomentar l’emancipació juvenil i que està pensada per a les persones que tinguin fins a 35 anys (l’edat de 35 inclosa). Cal tenir en compte que les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre, amb la documentació completa i correcta i fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. En cas de manca de documentació a l’entregar la sol·licitud, no es tindrà per presentada, fins que no estigui complerta.

Import de l’ajuda

L’import de la subvenció és de 250 euros mensuals i s'atorga per un termini de dos anys, és a dir, es tracta d'una ajut total de 6.000 euros repartits en 24 mensualitats. Un cop finalitzat el 1r any es procedirà a la verificació del manteniment de requisits. En cas que no es compleixin, es revocarà.

Poden demanar l’ajut més d’una persona de la unitat de convivència?

Si hi conviuen dues o més persones de 35 anys o menys i compleixen els requisits, totes elles poden demanar el Bo Lloguer individualment. En el cas de conviure-hi més d’1 beneficiari l quantia de l’ajut no podrà superar l’import del lloguer.

Quins són els requisits per a demanar l’ajut

- L’import màxim de lloguer, en el cas de l’àmbit metropolità de Barcelona que inclou Polinyà, no pot ser superior a 900 euros.

- En el cas de tractar-se del lloguer d’una habitació, l’import no pot superar els 450 euros.

- És necessari que la persona sol·licitant estigui empadronada a l’habitatge de lloguer i estigui al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

- Per poder obtenir la subvenció, els ingressos de la unitat de convivència han de ser (tingues en compte que IRSC és de 7.967,73€ anuals):

 • Iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020.
 • Iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2021.
 • Iguals o inferiors a 3,05 vegades l'IRSC si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2022.

Quina documentació es necessita

 • Sol·licitud: degudament omplerta amb data i signatura. La pots descarregar en aquest enllaç o també la pots recollir a l’OAC (plaça de la Vila, 1) a partir del 7 de juny.
 • DNI de la persona sol·licitant i les persones que formen la unitat familiar, en cas de menors de 14 anys, si no disposen de DNI/NIE, llibre de família (totes les planes)
 • Ingressos: en principi es tindran en compte els del 2020. En cas de sol·licitants que comencin a treballar al 2021 declaració de la renda 2021 o certificat d’imputacions, juntament amb una declaració responsable d’ingressos que pots descarregar en aquest enllaç o la ports recollir a l’OAC a partir del 7 de juny. Si els sol·licitants han començat a treballar al 2022, nòmines i declaració responsable d’ingressos 2022. Els ingressos a justificar seran per tots els membres de la unitat familiar, del mateix any.
 • Contracte de lloguer, ha de constar la persona sol·licitant com a titular del contracte.
 • Rebuts el pagament s’ha de fer a través del banc o mitjançant administrador de finques.
 • Sol·licitud de transferència bancària (SEPA) ha d’anar signada i segellada pel banc, per la persona sol·licitant (creditor) i amb data. Descarrega el document en aquest enllaç o recull-lo a l’OAC (plaça de la Vila, 1) a partir del 7 de juny.

Com tramitar la sol·licitud el Bo Lloguer

Per a sol·licitar el Bo Lloguer tens dues opcions:

 • Tramitar la sol·licitud a través de la web tràmits Generalitat
 • Pots fer la tramitació presencialment a l’Ajuntament de Polinyà. Per fer-ho així has de demanar cita prèvia amb l’OAC (plaça de la Vila, 1).

Tens dubtes amb la documentació o sobre com fer el tràmit?

Si necessites més informació o tens dubtes truca al Departament de l’Habitatge de l’Ajuntament al telèfon 93 713 02 64, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 16 a 19 h.

També tens tota la informació al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 03.06.2022 | 13:40