Oficina de Consum

L’Oficina de Consum de Polinyà és un servei públic que ofereix informació, orientació i assessorament a les persones consumidores empadronades a Polinyà o que hagin tingut un conflicte de consum a establiments i empreses ubicades a Polinyà.

Com tramitar una reclamació
En primer lloc, sempre us heu de dirigir directament a l’empresa amb la qual heu tingut el problema de manera que tingueu un comprovant de la reclamació. Per exemple, amb una carta certificada amb avís de recepció o amb el full de reclamació segellat.

Un cop feta la reclamació, l’empresa té 30 dies per donar-vos una resposta. Si no ho fa, o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’Oficina de Consum.

Documentació necessària per presentar una reclamació:
• Reclamació presentada prèviament a l’empresa. Han d’haver passat 30 dies des que s’hagi interposat la reclamació o bé l’empresa us ha d’haver donat resposta per escrit 
• Resposta de l’empresa, si n’hi hagués.
• Si la persona que interposa la reclamació no és la titular de la factura o servei del qual es reclama, cal aportar una autorització signada i fotocòpia del DNI del titular i de l‘autoritzat.
• Full de reclamació emplenat.
• Qualsevol altra documentació que acrediti la reclamació (factures, contractes, bitllets d’avió...).                                                                              

Com presentar una reclamació:
Actualment, per presentar una reclamació es fa de forma telemàtica i cal demanar cita prèvia a la seu electrònica o trucar al 93 713 01 41. L’horari d’atenció és els dilluns de 17 a 18.30 h i els dijous de 9.30 a 13.30 h.

Darrera actualització: 14.12.2022 | 12:49