Obert el termini per a sol·licitar subvencions en l'import de l'IBI 2021

Dimarts, 19 d'abril de 2022 a les 09:00

Aquestes ajudes estan pensades per a persones amb situació econòmica desafavorida i amb càrregues familiars. El termini de sol·licitud acaba el 13 de maig i el tràmit de sol·licitud s'ha de fer a través de la seu electrònica.

L'Ajuntament de Polinyà ha obert el termini per a la sol·licitud de subvencions en l'import de l'IBI 2021. Per tal de sol·licitar-la cal complir amb aquest requisits principals:

- Estar empadronat/da al municipi de Polinyà abans de l'1 de gener de 2021. 

- Ser propietari, llogater (quan consti en el contracte d’arrendament que l’IBI és a càrrec de l’arrendatari) o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l’IBI. 

- No tenir en propietat, en tot el territori nacional, cap altre bé immoble de caràcter urbà. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi, per a ús propi. 

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i la resta d’administracions, i amb la Seguretat Social. 

- Que el conjunt dels ingressos bruts del sol·licitant i els de la resta de persones que convisquin a l'habitatge i hi estiguin empadronades no superin les quantitat següents:

  • 1 persona SMI (Salari Mínim Interprofessional)  x 1 
  • 2 persones SMI x 1,4 
  • 3 persones SMI x 1,9 
  • 4 o més persones SMI x 2,4 

En el cas de persones amb diversitat funcional en l’habitatge s’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. I en el cas de les famílies monoparentals, s'incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,15.

Consulta les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Per a sol·licitar la subvenció cal fer-ho a través d'aquest enllaç de la seu electrònica. Per a resoldre qualsevol problema o dubte es pot demanar cita prèvia en línia amb el servei de benestar social o al telèfon 93 713 01 41.

 

Darrera actualització: 26.04.2022 | 14:54