Gestió dels cens animals de companyia (gosos, gats i fures)

Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia (gossos, gats i fures).
El registre d’animals de companyia és una eina que permet controlar la població dels animals de companyia del municipi de Polinyà, així com programar i efectuar activitats i campanyes destinades a la promoció de la salubritat pública relacionada amb la tinença d’animals de companyia.
De la mateixa manera, la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.
La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.
 

Darrera actualització: 05.04.2022 | 09:16