Polinyà ja disposa del Mapa del Patrimoni Cultural

Dimarts, 26 d'octubre de 2021 a les 10:00

La Diputació de Barcelona ha fet entrega del Mapa del patrimoni cultural de Polinyà a l’Ajuntament en un acte públic al Centre Cívic amb l’assistència d’una trentena de persones

Aquest mapa és una eina de coneixement en format digital que recull exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, inmaterial i natural del municipi, per tal que es puguin establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social. Aquest document és un inventari i no té una validesa legal pel que fa a la protecció del patrimoni però segons Javier Silva, Alcalde de Polinyà, “és un primer pas necessari per a posar-nos a treballar en el pla especial de protecció del patrimoni”.

77 béns inventariats

El mapa del patrimoni cultural té una versió pública que es pot consultar en línia i una altra de restringida a la qual només hi té accés l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona perquè inclou elements de propietat privada. Els elements inventariats estan dividits en cinc grans grups:

  • El patrimoni immoble és el grup més nombrós i inclou 15 edificis, 14 jaciments arqueològics i tres conjunts arquitectònics: Can Fontanet, Can Querol i Torre Martí. També inclou 10 elements arquitectònics com els de les portes i finestres de Can Marata o els rellotges de sol de Can Monistrol i del campanar de l’església de Sant Salvador. I, finalment, inclou diverses obres civils com l’aqüaducte del torrent de ca n’Oller o la Mina de can Querol.
  • Com a patrimoni moble s’hi han inventariat els monuments a la bomba i a Rafael Casanova, així com la Font de la Mare de Déu o les restes del mastodont que es troben al Museu de Geologia del Seminari de Barcelona.
  • El patrimoni documental inclou tot allò preservat a l’arxiu municipal: fons bibliogràfic, fotografies, documents, etc.
  • El patrimoni immaterial inclou la tradició oral, tècniques artesanals i música i dansa. En aquest grup s’hi han recollit, per exemple, el ball de gitanes, els Tres Tombs, els goigs de Sant Salvador i Sant Sebastià i la cerca d’aigua a través dels saurins.
  • Finalment, el patrimoni natural, inclou nou exemplars d’arbres i tres jaciments paleontològics.

L’església de Sant Salvador, com a principal element del patrimoni cultural de Polinyà té quatre fitxes al mapa: com a església romànica i església neoclàssica, com a jaciment arqueològic i per les pintures del seu interior, de les quals encara s’hi conserven in situ algunes d’originals.

El mapa elaborat per l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona és un document dinàmic per la qual cosa, en el futur, en poden desaparèixer alguns elements però també n’hi poden aparèixer de nous.

Darrera actualització: 26.10.2021 | 11:07