Informació geogràfica

Portal SIG Polinya

El Servei d’Informació Geogràfica (SIG) de Polinyà és una eina que facilita l’accés a informació del nostre territori. A través d’aquest Portal SIG es pot consultar: el mapa i guia urbana del municipi, el planejament urbanístic vigent, l’inventari de camins, la guia d'activitats empresarials, i com accedir als hidrants en cas d’emergència.

Accés al Portal

Geoportal

El portal municipal d'informació geogràfica (geoportal) és un punt d'entrada centralitzat per a tota la informació i recursos relacionats amb la informació territorial. Un dels principals objectius d'aquest portal és facilitar l'accés de la informació geogràfica a totes les administracions públiques, al sector privat i a la ciutadania, posant al seu abast visors de mapes, metadades i serveis geogràfics normalitzats. Aquests geoportals compleixen amb els principis de les IDE de rang superior i amb la iniciativa europea INSPIRE.

Enllaç al portal municipal d'informació geogràfica de Polinyà

Darrera actualització: 30.11.2017 | 10:19
Darrera actualització: 30.11.2017 | 10:19