T-usual bonificada

Aquest és un ajut gestionat per TMB, per a més informació consulta el seu web aquí

Per a les persones en situació d’atur que compleixin els requisits, el preu de la T-usual bonificada, després d’aplicar-hi el descompte, és de 9,95 € per a totes les zones.

Consulta aquí els punts TMB on comprar la T-usual bonificada. A Sabadell teniu disponible l'Oficina de mobilitat. C. de la Borriana, 33-35 (TUS). Tel. 937 481 514.

Qui pot sol·licitar-ho:

Has d’estar en situació d’atur i complir com a mínim una de les condicions següents:

- Rebre un subsidi del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Si cobres alguna prestació o subsidi del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per un import brut inferior al salari mínim interprofessional (SMI), tens dret a comprar i a fer servir la T-usual bonificada per a persones en situació d’atur. Per mitjà de Certificats de prestacions, has de sol·licitar un certificat on consti la quantitat mensual bruta i fins quan tens dret a rebre la prestació. La data de finalització de la prestació ha de ser posterior a la data de la compra de la T-usual bonificada. Si és anterior, s’entén que ja no compleixes aquest requisit i no pots comprar la T-usual bonificada per a persones en situació d’atur. La resta de pensions, subsidis i prestacions de la Seguretat Social Enllaç extern no donen dret a adquirir ni a utilitzar la T-usual bonificada per a aquest supòsit.

- No cobrar cap ajut o cobrar-ne un d’import brut inferior al salari mínim interprofessional i ser en un procés actiu de cerca de feina. Cal que hagis estat inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i que estiguis en un procés actiu de cerca de feina en un programa del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). A més, si cobres algun ajut, ha de tenir un import brut nferior al salari mínim interprofessional. Si compleixes aquests dos requisits, l’Oficina de Treball, per iniciativa pròpia, emet el certificat necessari perquè puguis comprar la T-usual bonificada del nombre de zones que necessitis (el preu és de 9,95 € per a totes les zones). Aquest certificat del SOC ha de dur el segell de l’Oficina del Treball i no pot tenir esmenes manuscrites.

- Rebre ajuts dels serveis socials del municipi. Si vius a un municipi de l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, com en aquest cas Polinyà, i hi estàs empadronat o empadronada, et trobes en situació d’atur i reps algun ajut dels serveis socials del municipi, pots comprar i fer servir la T-usual bonificada. Has de demanar, al teu ajuntament, un certificat on constin el teu nom complet, el DNI, NIE o passaport i que et trobes a l’atur i reps un ajut dels serveis socials d’aquell ajuntament.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Per poder comprar la T-usual bonificada has d’anar personalment a un Punt TMB o als punts autoritzats d’altres operadors i presentar-hi el DNI, NIE o l’original del document acreditatiu de la identitat, a més del certificat que correspongui en cada cas.

Darrera actualització: 05.06.2020 | 11:08