Subsidi per a persones treballadores de la llar que hagin perdut ingressos

Aquest ajut és del Govern d'Espanya.
Termini: a partir del 5 de maig de 2020 fins a un mes des que finalitzi l'estat d'alarma.

És un ajut extraordinari per a persones treballadores de la llar que hagin perdut tots o part dels ingressos. L'ajut consisteix en el 70% de la base cotitzable que s'ha deixat de percebre (ja sigui tot, en cas d'acomiadament, o una part en cas de reducció de jornada) tenint en compte el mes anterior. En ambdós supòsits, no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional (SMI), de 950 euros al mes.

Per a més informació consulteu aquí.

Qui pot sol·licitar-ho:

El subsidi és per a persones empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o hagin deixat de prestar serveis en algun dels domicilis en els quals treballen o en tots.

S'aplicarà a totes aquelles persones que estiguessin d'alta en aquest règim especial abans de l'estat d'alarma.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 04.06.2020 | 13:59