ICV-EUIA:desprès d'un any de conflicte finalment hi ha una solució-Maig 2018

Desprès de més d’un any,  ja es pot dir (si no hi ha cap entrebanc) que ha finalitzat un camí que ha sigut   molt tortuós per a tothom, em refereixo al servei de neteja dels edificis públics.

De tothom es sabut que des d’un  principi  l’Empresa que prestava es servei de neteja dels edificis públics hem tingut mols problemes i una font de continus conflictes gairebé en tots els aspectes, tant en la prestació del servei com  en la relació  laboral amb les treballadores.

Vista la situació i desprès de diversos requeriment a l’empresa,  l’ajuntament va decidir rescindir el contracte de mutu acord i es va començar a treballar en un nou plec, un dels requisits necessaris per l’adjudicació d’aquest servei era el tenir suficient coneixement dels edificis a netejar fent visita d’aquest.

Per un altre banda s’ha parlat molt, s’han fet molts articles sobre la internalització del servei i que fos directament l’Ajuntament qui fes aquest servei argumentant que seria més econòmic i que es donaria un millor servei, doncs bé, l’Ajuntament va encarregar un informe al serveis tècnic de la viabilitat de la internalització del servei i varen desmentir que fos més econòmic, per un altre banda i donat que les treballadores pertanyen a una empresa privada, el fet de que passaren a ser treballadores de l’ajuntament s’ haurien de fer un concurs públic com a tota oferta pública i això comporta que podria passar que no totes les dones tinguessin garantit el seu lloc de treball, i l’ajuntament el que vol és garantir precisament el lloc de treball de totes i cadascuna de les treballadores.

Per això al Ple on es va iniciar l’expedienti aprovació dels plecs i condicions per a la contractació del servei de neteja, tots els grups municipals varen coincidir en la millora del redactat d’aquest nou contracte, inclòs la portaveu del Guanyem va dir,  que tot i que ells son partidaris de la remunicipalització, encara que saben que en aquest cas va ser difícil, i que també és cert que el plec de clàusules s’ha modificat a favor de les treballadores i d’una millora en el servei.

Finalment  el resultat de la votació va ser PSC, PdCAT, i ICV-EUiA a vafpr, i GUANYEM POLINYÀ SI SE PUEDE I PP es van

Des del Grup Municipal d’ICV-EUiA tot i havent escèptic, sempre ha defensat als treballadors i treballadores siguin públic o de l’àmbit privar, per la  millora tant  del se lloc de treball com la salarial.

Darrera actualització: 02.10.2018 | 08:41