ERC:Responsabilitat, Democràcia i LLibertat-Abril 2018

Actualment, la nostra vila està patint un procés de canvi molt important i alhora necessari:

s’està trencant la “barrera” que teníem amb la carretera de Sentmenat. Aquest nou passeig canviarà el paisatge del poble i facilitarà el trànsit peatonal i el creuament de la carretera d’una manera molt més senzilla.

Malgrat que sigui necessari aquest canvi, el nostre grup municipal ha de vetllar perquè les coses es facin bé i entenem que la gestió d’aquesta obra no ha estat ben feta. Per aquest motiu, vàrem presentar un informe amb les deficiències observades amb la finalitat que es millorés la seguretat de l’obra i la convivència en el temps de les obres amb els veïns. I aquest control ha de ser constant, i no puntual com s’ha fet.

Un any més s’ha tornat a celebrar la Diada de Sant Jordi a la Rambla de Rafael Casanova; una Diada marcada per les roses, els llibres, la cultura i les activitats, en definitiva, CULTURA. Una cultura que hem de mantenir, cuidar, valorar i fer d’ella un símbol de la nostra vila conjuntament amb el magnífic treball desenvolupat per

les entitats, siguin les culturals o les esportives. Unes entitats que hem de valorar com es mereixen i oferir tot el suport possible des de l’Ajuntament.

Per últim, ens agradaria mirar el futur del nostre país. Estem vivint moments difícils, moments de frustració i de confusió, però som plenament conscients que la situació és molt greu: sentencies incomprensibles i partidistes, persones condemnades per les seves cançons i sentencies que la gent del carrer no acabem d’entendre.

La República és el projecte que ha de transformar aquest país a nivell social, polític i

econòmic; és l’oportunitat de fer un país per a tothom i de tothom. Mai renunciarem a aquest anhel per molt que ens fereixin, per molt que vulguin acabar amb nosaltres. Perquè ens tornarema aixecar i hi tornarem. I així ara ho farem,de nou, persistint per assolir la República.

Des de Polinyà, la gent d’ERC treballarem incansablement per establir ponts d’entesa amb tothom que vulgui defensar la democràcia, la llibertat i els drets civils. Per això, cridem a la mobilització permanent de manera pacífica, sense violència, perquè aquesta és la nostra manera de fer les coses. Defensem la democracia perquè és la millor forma de defensar la República, la llibertat.

Darrera actualització: 01.10.2018 | 13:30