Disponibilitat de reemborsament dels plans de pensions

Aquest és un ajut del Govern d'Espanya. Per a més informació consulta aquest enllaç o truca al 012.

Termini:  durant sis mesos des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma (16 de març).

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones afectades per la crisi de la COVID-19 podran sol·licitar el reemborsament dels seus plans de pensions. ho podran fer aquelles persones que estiguin a l'atur i es trobin en alguna d'aquestes situacions:
- Persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) 
- Empresari titular d’un establiment que hagi hagut de tancat arran de la declaració de l'estat d'alarma: minoristes excepte els d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, farmàcies, mèdics, òptiques i de productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies; museus, arxius, bibliotEques, monuments i locals i establiments on es desenvolupin espectacles públics, activitats esportives i d'oci; hosteleria i resauració.
- Treballadors per compte aliè que no han pogut continuar amb la seva activitat.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    La sol·licitud s'ha de fer a l'entitat financera on es té el pla de pensions. Les persones afectades per un ERTO hauran de presentar el certificat d’empresa.  Els empresaris d’establiments hauran de presentar una declaració responsable de que compleix els requisits.

 Els autònoms hauran de presentar el certificat que acredita que s'han deixat de percebre els ingressos. Si no es disposa d'alguna documentació es pot presentar una declaració responsable. I es podrà presentar la documentació que falta fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma. 

Darrera actualització: 05.06.2020 | 10:48