Mecanismes de participació ciutadana

Com a ciutadà o ciutadana de Polinyà tens el dret a fer servir diversos mecanismes de participació. Amb l’objectiu que els tinguis clars i en puguis fer ús, aquí en tens un resum:

SOL·LICITAR UN REFERÈNDUM

Per a assumptes de la competència pròpia del municipi i de caràcter local que siguin de transcendència especial per als interessos dels veïns.

Què he de fer? Has de crear una comissió amb més veïns del municipi i presentar una sol·licitud adreçada a l’alcalde o alcaldessa. Si és admesa, caldrà que recolliu un mínim d'aproximadament 1350 signatures de suport en un termini de tres mesos.

 

DEMANAR UNA CONSULTA POPULAR SECTORIAL

Vols saber què opina un sector concret de la població sobre una actuació municipal determinada o una decisió política? Pots proposar l’organització d’una consulta.

Què he de fer? Has de crear una comissió formada per una o més entitats o per un mínim de tres persones. Després de sol·licitar la consulta i que sigui admesa, tindreu 60 dies per aconseguir el suport del 10% de les persones cridades a participar, amb un mínim de 150 signatures.

 

PRESENTAR UNA INICIATIVA POPULAR

Pots presentar propostes d’actuacions o projectes de reglaments o disposicions de caràcter general en matèries de competència municipal.

Què he de fer? Has de presentar la teva proposta a l’Ajuntament amb un suport mínim del 15% dels veïns i veïnes de Polinyà que equival a 1300 aproximadament perquè es pugui valorar la necessitat de la norma, els costos que comporta, quines afectacions tindrà... I, finalment, decidir si la proposta és acceptada o no.

 

FER UNA SOL·LICITUD O PETICIÓ AL GOVERN MUNICIPAL

Qualsevol ciutadà o ciutadana té dret a fer propostes de millora o un suggeriment sobre el funcionament d’algun dels serveis públics.   

Què he de fer? Presentar la teva sol·licitud a l’Ajuntament, presencialment o en línia.

 

SOL·LICITAR UNA AUDIÈNCIA PÚBLICA CIUTADANA

Una audiència pública és una eina de participació durant la qual la ciutadania por presentar i debatre propostes sobre una determinada actuació pública, a més de demanar informació sobre aquesta. Es fa de forma oral i pot assistir tothom que ho desitgi.

Què he de fer? Sol·licitar-ho a l’Ajuntament, presencialment o en línia a través del web.

 

INTERVENIR AL PLE MUNICIPAL

Qualsevol persona o entitat de Polinyà té dret a intervenir durant la sessió ordinària del Ple Municipal, que se celebra bimensualment, ja sigui sobre algun assumpte relacionat amb l’agenda de la sessió o, un cop finalitzat l’ordre del dia, sobre qualsevol altre tema d’interès local que el ciutadà o ciutadana consideri oportú.

Què he de fer? Si vols intervenir sobre algun tema referit a l’ordre del dia de la sessió, has de sol·licitar-ho amb una antelació mínima d’un dia abans. Si el tema que vols plantejar no té res a veure amb l’ordre del dia, no caldrà que ho sol·licitis.

Si en teniu dubtes o necessiteu més informació podeu escriure un mail a participacio@ajpolinya.cat o trucar al 93 713 02 64.

 

Darrera actualització: 03.10.2018 | 17:33
Darrera actualització: 03.10.2018 | 17:33