Aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administ

Darrera actualització: 15.11.2022 | 18:31