Codi de conducta

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.  Aquest codi dóna compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El del Consistori de Polinyà s’ha aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 d’octubre de 2017 i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi expressament la seva modificació o derogació. 

Darrera actualització: 11.02.2022 | 10:25
Darrera actualització: 11.02.2022 | 10:25