Aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administ

Darrera actualització: 23.03.2017 | 14:00